Workshops

Workshops

Doel: beter begrijpen hoe kinderen een vreemde taal leren en bekend raken met methodes die zorgen voor een goede leeromgeving.

Deze basisworkshop heeft als doel u voor te bereiden op het geven van Engels aan basisschoolleerlingen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld de vocabulaire in de klas, leermethodes en het starten met spelling. Deze workshop bevat veel leuke activiteiten om meer vertrouwen te krijgen in het spreken en lesgeven in het Engels.

U onderzoekt verschillende manieren waarop kinderen een taal leren en het belang van methodes zoals direct alle communicatie in de vreemde taal laten plaatsvinden. Verder bespreken we het  het gebruik van verschillende media. Na afloop beschikt u over de basisvaardigheden om Engels te geven en het vertrouwen dat de leerlingen bij u in goede handen zijn.

Duur: 2 uur                 

Doel: bepalen welke onderdelen van de taal de leerlingen nodig hebben en aanleren van vaardigheden om een goed lesplan op te stellen.

In deze workshop leert u te bepalen welk taalgebruik en welke methodes u kunt gebruiken in uw lessen. Deelnemers krijgen de mogelijkheid een eigen lesplan samen te stellen.

U krijgt inzicht in de structuur van een taalles. Door de geleerde technieken toe te passen, kunt u zelf effectieve en succesvolle lessen Engels maken.

Duur: 2 uur                  

Doel: het Engels van de leerkracht verbeteren en opfrissen, zodat deze met meer vertrouwen voor de klas staat en het geleerde direct kan toepassen

Deze module is geschikt voor leerkrachten die minder ervaring hebben in het spreken van de Engelse taal (A2 – B1) en is ontwikkeld om basistaalvaardigheid en kennis van spelling op te doen. We zullen aan de slag gaan met praktische zinnen voor dagelijks gebruik, waardoor u meer zelfvertrouwen krijgt bij het geven van instructies, orde houden in de klas en de leerlingen aanmoedigen.

In deze workshop leert u woorden, zinnen en de benodigde grammatica voor in de klas, en oefent u met het spreken van de taal. Hij is vooral geschikt voor leerkrachten die minder zeker zijn over hun Engelse vaardigheden. U zult een goede basis ontwikkelen waarmee u verder aan uw vaardigheden kunt werken.

Duur: 2 uur                  

Doel: manieren leren om de woordenschat van leerlingen te vergroten

De workshop richt zich op de woordenschat. U leert hoe u de woordenschat van leerlingen kunt vergroten op een leuke manier, door middel van spelletjes en activiteiten.

U leert nieuwe woorden te introduceren, en hoe u de leerlingen aanmoedigt deze te gebruiken.

Na deze workshop bent u uitgerust met effectieve methodes om een vreemde taal aan te leren. 

Duur: 2 uur                  

Doel: overzicht krijgen in de verschillende manieren waarop receptieve en productieve vaardigheden gestimuleerd kunnen worden

Door het volgen van deze workshop vergroot u uw vaardigheden met betrekking tot het lesgeven in spreek- en luistervaardigheid aan jonge kinderen. We concentreren ons eerst op het leervermogen van kinderen. Op die manier leert u manieren om kinderen zover te krijgen dat ze uit zichzelf, op een natuurlijke manier, de taal gaan gebruiken.  

Duur: 2 uur                  

Doel: leerkrachten tools geven om efficiënt les te geven in lees- en schrijfvaardigheid in het Engels

Deze workshop is bedoeld voor leerkrachten in de bovenbouw van de basisschool die leerlingen moeten leren lezen en schrijven in het Engels. De workshop legt de focus op de verschillende klanken in het Engels en hoe leerlingen de verschillende klanken en letters kunnen herkennen. We concentreren ons op de meest gebruikte woorden en zinnen in de Engelse taal. Deze workshop biedt u praktische en leuke methodes om de lees- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen.

Duur: 2 uur                  

Doel: ontdekken hoe u boeken kunt gebruiken om het aanleren van Engels te ondersteunen. U krijgt voorbeelden van boeken die u op school kunt gebruiken.

In deze workshop leert u boeken te gebruiken bij het geven van de lessen Engels. Van kleuterrijmpjes tot boeken voor oudere leerlingen, u weet na het volgen van de workshop alles over bruikbare middelen en technieken die bij alle leeftijdscatagorieën toe te passen zijn.

Ook kijken we naar een aantal voorbeelden en u leert hoe u teksten uit boeken kunt gebruiken ter ondersteuning van de lessen.

Duur: 2 uur                  

Doel: leerkrachten bekend maken met relevante activiteiten en tijdsbesparende middelen die zorgen voor een betere en gevarieerde les Engels.

Deze workshop laat de grote varieteit aan beschikbare middelen zien die u kunt gebruiken om de lessen Engels leuker te maken voor zowel leerkracht als leerling. Hier ontdekt u een grote verscheidenheid aan werkvormen zoals spelletjes, liedjes en verhalen en hoe u deze het beste in kunt zetten. 

Met behulp van deze workshop kunt u de materialen goed afstemmen op het type leerling. 

Duur: 2 uur                  

Doel: het bestuderen van de principes van het didactische model TPR en het begrijpen van de achterliggende grondbeginselen  

U leert TPR te integreren in uw lessen. U zult alles te weten komen over de Total Physical Response-methode en leren deze effectief toe te passen zodat u een interessante and succesvolle leerervaring creëert.

Met de focus op de praktische toepassing van TRP leert u vaardigheden aan die uw lessen Engels dynamischer maken.

Duur: 2 uur                  

Doel: het begrijpen van deCLIL-leermethode en het gebruik daarvan bij de lessen Engel

De CLIL-methode laat u kennis maken met verschillende manieren om Engels te integreren in de andere vakken die de leerling krijgt.

Deze workshop legt de nadruk op de praktijk, maar biedt ook theoretische kennis over de CLIL-methode.

Duur: 2 uur                  

Deze workshop is ideaal voor leerkrachten die te maken hebben met Engelssprekende ouders of verzorgers.

De workshop geeft u meer zelfvertrouwen in het spreken met ouders die Nederlands niet als moedertaal hebben.

In de workshop leert u specifieke zinnen om met klachten om te gaan, ouders feedback te geven en de vooruitgang van een kind te bespreken.  

U leert nuttige zinnen om te gebruiken in email- en telefoonconversaties en we besteden aandacht aan correct taalgebruik, structuur en stijl.

We werken met voorbeelden en rollenspelen om u meer zelfvertrouwen te geven bij het Engels spreken. Zo brengt u uw Engels op een hoger niveau en wordt het makkelijker om in het Engels te communiceren met ouders.

Duur: 2 uur 

Alle workshops worden in het Engels gegeven